Pomiary


Pomiary elektryczne i analiza parametrów sieci zasilającej

W DPS-TEL.com zdajemy sobie sprawę, że gwarancją sprawnego działania sieci elektrycznej jest precyzyjny pomiar.

Wykonujemy pomiary końcowe, okresowe oraz diagnostyczne instalacji elektrycznych.

Dysponujemy narzędziami pomiarowymi, dzięki którym możemy dokonać kompleksowych przeglądów instalacji i precyzyjnie zlokalizować uszkodzenie urządzenia lub linii kablowej.

Wykonujemy zdjęcia termowizyjne okablowania, rozdzielnic elektrycznych, tablic oraz urządzeń odbiorczych.
Posiadamy narzędzia umożliwiające rejestrację i analizę parametrów sieci zasilającej. Tego typu badanie trwa 1 – 2 tygodni i kończy się raportem, zawierającym konkretne wnioski oraz sposoby rozwiązania zaistniałego problemu.

Analizę parametrów sieci wykonuje się w celu:

 • Doboru baterii do kompensacji mocy biernej,
 • Wykrycia nieprawidłowości w pracy instalacji takich jak: zapady napięcia, nadmierne spadki napięć, częste awarie urządzeń elektrycznych,
 • Analizy jakości energii dostarczanej przez dostawce energii,
 • Zbadania źródeł i skutków działania wyższych harmonicznych w prądzie i napięciu.

Zobacz także: oferta sprzedaży naszych już nie używanych urządzeń

Pomiary OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

Wykonujemy pomiary OTDR polegające na wysłaniu do włókna impulsów o odpowiedniej szerokości i długości fali i następnie detekcji i analizie fragmentów, przy których następuje odbicie. Pomiary tego typu wykonuje się specjalistycznym urządzeniem – reflektometrem.

Parametrami, które można badać tą techniką są: tłumienie jednostkowe toru, tłumienie złączy, całkowite tłumienie toru optycznego, tłumienie odbić na granicy dwóch ośrodków. Reflektometr pozwala mierzyć zdarzenia powstające na torze światłowodowym – np. przerwanie linii, tłumienność jednostkową (dB/km), koniec linii, straty spawu, tłumienność odbicia wstecznego złączek.

Pomiary wykonujemy za pomocą reflektometru AFL FlexScan FS300 OTDR FS300-325-BAS-P1-W1 w zakresie fali optycznej 850/1300/1310/1550nm dynamika 29/29/37/36dB

Pomiary mocy optycznej

Za pomocą reflektometru AFL FlexScan FS300 OTDR FS300-325-BAS-P1-W1, wyposażonego w miernik mocy dla długości fali optycznej 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm oraz zestawu do wykonywania pomiarów transmisyjnych włókien wielomodowych (MM) oraz jednomodowych (SM), w którego skład wchodzą: uniwersalny miernik mocy GRANDWAY FHP2 – NEO, źródło światła (MM) 850/1310, źródło światła (SM) 1310/1550, wykonujemy na zlecenie naszych klientów pomiary mocy optycznej

Pomiary infrastruktury LAN

Pomiar toru transmisyjnego wykonywany jest z uwzględnieniem pomiarów statycznych, czyli weryfikujących poprawność połączenia elektrycznego oraz pomiarów dynamicznych wykonywanych w funkcji częstotliwości.

Wykonanie pomiaru toru transmisyjnego konieczne jest nie tylko dla wymaganej przez klienta końcowego certyfikacji systemu LAN ale przede wszystkim sprawdzenia poprawności wykonania infrastruktury LAN zgodnie z obowiązującą normą wraz z sprawdzeniem parametrów zastosowanego okablowania z danymi podanymi w karcie katalogowej przez producenta.  

Parametry jakie powinny zostać zmierzone ściśle określa norma według, której został wykonany tor transmisyjny.

W wygenerowanym raporcie z testów do dobrych praktyk należy dołączanie odległości do każdego pomiaru – długości toru.

Diagnostyka HDTDX pozwala na analizę zdarzeń przesłuchowych a diagnostyka HDTDR pozwala na analizę zdarzeń impedancyjnych, w sumie dla każdego toru transmisyjnego mierzymy następujące parametry:

 • Długość toru,
 • Opóźnienie propagacji sygnału w torze,
 • Różnica opóźnień między parami,
 • Rezystancja stałoprądowa pętli,
 • Niezrównoważenie rezystancji w parze,
 • Niezrównoważenie rezystancji między parami,
 • Insertion Loss – tłumienność,
 • Return Loss - odbicie sygnału w parze,
 • NEXT – przesłuch,
 • PS NEXT,
 • ACR-N.

Pomiary statyczne i dynamiczne sieci LAN zawierające powyższe parametry wykonujemy za pomocą testera do certyfikacji okablowania DSX2-5000, 1GHz, poziom V.

Pomiary termowizyjne

Pomiary wykonane za pomocą kamery termowizyjnej polegają na bezkontaktowym pomiarze temperatury. Obraz widoczny na ekranie urządzania ilustruje rozkład temperatury na powierzchni obiektu podlegającego inspekcji. Możemy w ten sposób zidentyfikować punkty, których temperatura stanowi anomalię. Za niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą wskazywać na awarię lub przegrzewanie się aparatury lub urządzeń elektrycznych. Pomiary termowizyjne pomagają  wykrywać problemy wielu obszarach. Są to m.in.: termoizolacja pomieszczeń, instalacje elektryczne (przeciążenia, błędne połączenia, niedokładnie zamocowane okablowania, przepalone bezpieczniki, obluzowane zaciski itp.), nadmierne tarcie w ruchomych elementach, wydajność wymienników ciepła.

Właściwie wykonane badanie za pomocą odpowiedniej klasy urządzania oraz prawidłowa interpretacja obrazu zapewniają dużą użyteczność tego typu pomiarów.

Audyty elektryczne

Przeprowadzamy audyty elektryczne związane  z optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz doborem optymalnej taryfy za zużycie i przesył energii elektrycznej. Audyt może wskazać także istnienie ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie danego obiektu lub procesu produkcyjnego. To także punkt wyjścia do optymalizacji kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

Do audytu wykorzystywany jest m.in. Rejestrator Parametrów Sieci Elektrycznej PQM 702 Sonel oraz kamery termowizyjne Sonel.