O Firmie


Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe DPS-TEL.com jest specjalistyczną firmą, działającą od 2003 r w obszarze elektroenergetyki, telekomunikacji, systemów transmisyjnych, telewizji kablowej oraz systemów zabezpieczeń, CCTV, kontroli dostępu i ppoż.

Nasza oferta obejmuje usługi doradztwa technicznego, projektowania oraz budowy w obszarze infrastruktury energetycznej oraz teletechnicznej. Prowadzimy i nadzorujemy procesy inwestycyjne w zakresie dostarczania urządzeń niezbędnych do realizacji powierzonych zadań. Wdrażamy, serwisujemy i konserwujemy systemy, zapewniając ich sprawne działanie.

Mając na uwadze fachową i profesjonalną obsługę każdego klienta, DPS-TEL.com współpracuje z wykwalifikowaną kadrą techniczno – inżynierską oraz z renomowanymi producentami i dostawcami urządzeń w dziedzinie elektroenergetyki, sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, CCTV (VSS) i systemów zabezpieczeń.

W zależności od potrzeb zatrudniamy personel z uprawnieniami budowlanymi oraz odpowiednie grupy wykonawcze do obsługi podejmowanych projektów.

Specyfika branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i telewizji kablowej powoduje, że przeważająca większość usług wykonywana jest jednorazowo pod tzw. klucz, zgodnie z wymaganiami danego Klienta. Dlatego też ofertę usługową firmy można podzielić na pięć elementów, opierających się na cyklu życia systemu i dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów:

 • Usługi w zakresie doradztwa
 • Usługi projektowe
 • Usługi realizacyjno-wdrożeniowe
 • Usługi monitorowania, zarządzania i utrzymania systemów
 • Usługi serwisowe – naprawcze, gwarancyjne i pogwarancyjne.

Od początku swojej działalności konsekwentnie dostosowujemy się do oczekiwań Klientów, realizując zlecenia w sposób rzetelny, a przede wszystkim terminowy.

Wykorzystanie możliwości, wiedzy i umiejętności firmy DPS-TEL.com pozwala na:

 • pełne dopasowanie parametrów rozwiązania do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • obniżenie kosztu wykonania systemu dzięki doradztwu w zakresie optymalnego doboru elementów systemu;
 • podniesienie kwalifikacji Klienta w zakresie obsługi systemu dzięki specjalistycznym szkoleniom;
 • oszczędność czasu dzięki zlecaniu rozwiązania skomplikowanych problemów fachowcom z firmy zewnętrznej;
 • uzyskanie gwarancji poprawności i ciągłości funkcjonowania systemu dzięki przeniesieniu odpowiedzialności na wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną;
 • ułatwienie obsługi i usprawnienie działania całego, zintegrowanego systemu.

W ramach realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie standardu oferowanych usług oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty, kluczem do umocnienia pozycji konkurencyjnej DPS-TEL.com na rynku” zakupiony został specjalistyczny sprzęt pomiarowy do kontrolowania parametrów i jakości wykonanych usług.